Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

zasia
19:56
3175 8f40
Reposted fromoblivious oblivious viahardbitch hardbitch
zasia
19:55
2250 f8b4
Reposted fromretro-girl retro-girl viasom3thingwild som3thingwild
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
19:54
6253 6505
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viairmelin irmelin
19:51
7823 e8d6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
zasia
19:51
5832 ce62 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
19:38
1526 011a

4gifs:

Camera shy parrot

Reposted fromBeesneeze Beesneeze viairmelin irmelin
zasia
19:38
6068 5eaa
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
zasia
19:38
3770 4864 500
Reposted fromtfu tfu viamoai moai
19:34
7664 6cc0 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viastrzepy strzepy
zasia
19:33

Reakcje na samobójstwo Chrisa Cornela. Czyli jak ktoś, kto ma wszystko, może odebrać sobie życie?

jak podaje WHO, depresja to poważna choroba, która nieleczona może zakończyć się śmiercią. Nie jest to fanaberia, spadek nastroju czy gorszy moment, który minie – lecz schorzenie, które należy diagnozować i aktywnie leczyć. Lubi się z zaburzeniami lękowymi, cukrzycą i chorobami kardiologicznymi. To również odwrotna zależność: nie tylko zwiększa ryzyko tych chorób, ale i one same powodują, że pacjenci są bardziej podatni na depresję.
I ani pieniądze, ani sukcesy zawodowe czy miłość najbliższych nie ochronią przed samobójczymi myślami. Lekarze, którzy zajmują się chorymi na depresję, przypominają, że to choroba przewlekła, a nieleczona – zabija. Często nagle i bez ostrzeżenia, jak zawał. Tylko że chorować kardiologicznie czy onkologicznie to żaden wstyd – ale ciągłe zaburzenia psychiczne traktowane są jak krępująca i zaraźliwa dolegliwość.
Nadal wiele osób, które potrzebują fachowej pomocy w walce z depresją, unika leczenia. Często ze wstydu, poczucia źle pojętej dumy i obawy przed krytyką i dyskryminacją. Niestety, te obawy często są uzasadnione. Nadal o depresji nie umiemy rozmawiać i stygmatyzujemy osoby, które się z nią zmagają.

(Innymi słowy, czasem można dokonać samobójczego zawału serca, lub samobójczego udaru mózgu, lub samobójczej cukrzycy).
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
zasia
19:32
8367 713a 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viakerosine kerosine
zasia
19:32
2294 0ac6
Reposted fromchocoway chocoway viakerosine kerosine
zasia
19:31
8273 19fe
Reposted fromcalifornia-love california-love viastrzepy strzepy
zasia
17:50
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk
zasia
17:50
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawrazliwa wrazliwa
17:50
4840 493d 500

Michelle Xavier by Chris Voreos via inna1903gr.livejournal.com

zasia
17:50
9033 57a1 500
Reposted frombiru biru viamichalkoziol michalkoziol
zasia
17:49
Znam osobę, która znaczy dla mnie wszystko, bez której nie ma nic. Bez której nie chciałabym mieć wszystkiego. Bo ta osoba jest tym wszystkim. Bez niej i tak zostałabym z niczym.
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
zasia
17:48
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viapikkumyy pikkumyy
zasia
17:48
6041 6e46
Reposted fromcalifornia-love california-love vialitka litka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...