Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2016

zasia
23:15

Dear Me,

one day I’ll make you proud.

zasia
23:11
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
zasia
23:11
  To smutne, ale musimy się z tym pogodzić - my się już nie spotkamy.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Marzycielka z Ostendy
Reposted fromIriss Iriss viaExplorers Explorers
zasia
23:07
zasia
23:05
4407 d0e2 500
zasia
23:00
Są godziny, które liczą się podwójnie, i lata niewarte jednego dnia.
— K. T. Toeplitz
Reposted fromrainbowside rainbowside viaExplorers Explorers
zasia
23:00
7898 0024
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium

July 18 2016

zasia
20:53
5073 b86f
Reposted fromlittlefool littlefool viazEveR zEveR
zasia
20:53
Nie zmieniaj swojego ciała, swoich opinii ani swoich wartości dla taniego poklasku.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazEveR zEveR
zasia
20:48
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viamesdames mesdames

May 14 2016

zasia
01:09
4265 1d70
Kochaj mnie.
zasia
01:06
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
zasia
01:06

May 11 2016

zasia
21:32
Jeśli mężczyzna cię nie szanuje – uciekaj. Jeśli nie obchodzi go, co myślisz, czego pragniesz – uciekaj jak najszybciej. Miłość nie jest forsowaniem swojego zdania. Nie jest braniem tego, czego chcemy. Jest kompromisem, co trzecią drogą, uszczęśliwiającą obie strony.
Jeśli raz cię popchnął, nazwał dziwką, wyśmiał twoje zwierzenia albo podzielił się z innymi ludźmi sekretem, który mu powierzyłaś – nie łudź się, zrobi to znowu.
Jeśli stawia swoje potrzeby ponad twoimi – nie zmieni się. Zasługujesz na więcej. Jesteś wyjątkowa. Masz prawo mówić „nie”. Pamiętaj o tym. A jeśli ktoś nie słyszy twego „nie” – uciekaj.
Nie masz siły? Idź więc po pomoc do tych, którzy słyszą. Jest ich więcej, niż ci się zdaje.
— Liliana Fabisińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplumi plumi

May 03 2016

zasia
17:33
zasia
17:28
1194 14ed
Reposted froma-antimatter a-antimatter viastrzepy strzepy
zasia
17:28
1189 49dc
Reposted froma-antimatter a-antimatter viastrzepy strzepy
zasia
14:15
0923 b09c 500
Beijing Sky
Reposted fromlaserpony laserpony viamesdames mesdames

April 07 2016

zasia
17:12
0168 bada
Reposted fromGhost335 Ghost335 viahunsert hunsert
zasia
17:10
5618 7625
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaJosette Josette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl