Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

zasia
23:27
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viastrzepy strzepy
zasia
23:27
1948 ec60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
zasia
23:25
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viastrzepy strzepy
zasia
23:23
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viastrzepy strzepy
zasia
23:23
Reposted fromroads roads viamoai moai
zasia
23:22
6348 591d
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viastrzepy strzepy
zasia
23:22
Reposted fromdaguch daguch viamoai moai
zasia
23:22
Reposted fromtwice twice viamoai moai
zasia
23:21
zasia
23:20
3152 6449
Reposted fromzciach zciach viastrzepy strzepy
zasia
23:19
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viatoolong toolong
zasia
23:19
3605 b78d
Reposted fromtez tez viatoolong toolong
zasia
23:18
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viatoolong toolong
zasia
23:18
3241 46f9
Reposted fromimyours imyours viatoolong toolong
zasia
22:35
3679 92a9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatoolong toolong
22:35
3337 1e90
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasomebunny somebunny
zasia
22:35
3292 aefc
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
zasia
22:35
6594 3ed1
Reposted fromollardo ollardo viatoolong toolong
zasia
22:34
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasomebunny somebunny
zasia
22:34


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl